Skip to main content

Přednášky Maharal – Stezka návratu

| Aktuality

Cyklus volně na sebe navazujících 8 přednášek na téma návratu k B-hu (hebr. Tešuva) podle knihy pražského Maharala – Rabi Jehudy Livy Ben Becalela, známého jako Rabi Löw. Knihy „Stezka návratu" pro účastníky zajištěny. Přednášky probíhají v prostorách ŽO v Ostravě.

Termíny přednášek:

03.03. v 16 hod. přednáška Maharal 1
22.06. v 16 hod. přednáška Maharal 2
08.07. v 16 hod. přednáška Maharal 3
22.07. v 16 hod. přednáška Maharal 4